Phân tích traffic

Phân tích traffic là phân tích cách mà người dùng truy cập vào website.

Tương tự như các cửa hàng ngoài đường phố, một website sẽ có nhiều con đường dẫn người dùng đến với họ.

Phân tích traffic giúp bạn xác định cách mang người dùng đến với website.

Thông thường sẽ có 5 con đường mang người dùng đến với 1 website:

  • Social: từ các mạng xã hội như Facebook, Twitter ...

  • Direct: người dùng tự gõ website vào trình duyệt và đến website

  • Referral: người dùng bấm vào link từ 1 website khác

  • Paid: người dùng bấm vào các link trả phí như quảng cáo Google Ads, quảng cáo Email ...

  • Search: người dùng tìm kiếm trên google.com.vn và thấy website của bạn

Ngoài việc phân tích các nguồn cung traffic, phân tích traffic còn cho thấy lịch sử tăng trưởng traffic của website.

Last updated