Xếp hạng website

Xếp hạng website tại Việt Nam và thế giới, danh sách xếp hạng uy tín từ Webrank

Webrank xếp hạng website đựa trên traffic của website. Hiện nay webrank tập trung xếp hạng các website theo traffic tại Việt Nam (hay còn gọi là các website Việt Nam)

Bạn có thể xem xếp hạng hơn 150,000 website Việt Nam tại URL sau: https://webrank.vn/top-website-vietnam

Thông tin trong bảng xếp hạng website gồm:

  • Traffic: chỉ tổng số lần truy cập website

  • U.Visitor: chỉ số người truy cập website. Một người truy cập vào website và xem 3 trang sẽ tính là 1 U.Visitor và 3 Traffic

  • T/Gian: là thời gian trung bình của tất cả người truy cập website/ số người truy cập

  • Page/Visit: là số trang trung bình của tất cả người xem/ số người truy cập

  • PC vs Mobile: tỉ lệ sử dụng máy tính và di động truy cập website

  • Trị giá: ước tính giá trị của website dựa vào: traffic, chi phí quảng cáo và tốc độ tăng trưởng của website

Last updated